Vizyon - Misyon

VİZYONUMUZ:

Müdürlüğümüzün varoluş gerekçesi Kültürel Sosyal ve Sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Çok sesliliğe önem veren bir anlayışla, hizmetlerimizden faydalanan kişilerin düşüncelerini ve beklentilerini dikkate alarak yeni çalışmalarımıza yön vermektir.

Çalışanlarımızın kendilerini sürekli yenileyebilmelerine imkan sağlayacak eğitim ve gelişim fırsatları sunmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ilkemizdir.

Hizmet ve faaliyetlerimizin tasarlanma aşamasından başlayıp, uygulanmasına kadar geçen süreçte sarf ettiğimiz tüm kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak başarılı bir yönetim modeli, etkin bir işbirliği ve sürekli gelişim ortamı oluşturmaktır.

Belediye Hizmetlerinin halka duyurulması yerel ve ulusal basın ile belediye ilişkilerini düzenlemek bu hizmeti yaparken çağımıza uygun teknolojiyi kullanarak haber alma özgürlüğüne değer verme ve Müdürlüğümüzün temel ilkeleri Kanun, yönetmelik, genelgelerle etkin bir hizmet vermektir.

MİSYONUMUZ:

Modern ve Çağdaş kent olma yolunda ilerleyen şehrimizde vatandaşımıza verilecek hizmetin en hızlı, doğru ve kaliteli olması için eğitim düzeyleri yüksek ve deneyimli personel ile faaliyetlerin etkin ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi, halkımızın sanatsal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama adına gerekli olan hizmeti sunmaktır.

Kültür, sanat, turizm ve açık hava reklamcılığı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede ürün ve hizmetler sunarak Türk kültür ve sanatının tanıtılması ve yaşatılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olabilmektir.